Kako da riješi i kako to učiniti - Zadaci Aktivnost

Popis procesa koji se izvode macOS ili Windows, vidljivo u Activity Monitor (Mac) ili Task Manager (Windows),

Opisi sistemskih procesa i aplikacijskih procesa, rješavanje problema s pretjeranom potrošnjom RAM-a i CPU-a i vrijeme rada procesa (usluge) i druga korisna objašnjenja.